Om oss

 

Välkomna till Nilmans Gård!

Vi som bor här är:

 

Familjen Nilman som består av Mamma Lena, Pappa Olle, dottern Anna och sonen Gustav, vi bor på gården Ornunga Spångakil tillsammans med våra djur.

Får:

Vi har 35st Värmlands tackor i genbank.

Av dessa tar vi tillvara på ullen och spinner garn och sen får vi fantastika skinn av rasens alla variationer.

Ullen används även i olika arrangemang i vår butik på logen, där vi kombinerar fårens ull med heminredning och trädgård.

 

Värmlandsfåren är ganska små jämfört med produktionsfår men är en av de större raserna bland allmogefåren, både till antal och när det gäller kroppstorlek.

Fåren varierar mycket och finns i alla färger: svarta, grå, bruna, beiga, vita och brokiga (skäckiga) får. Tackorna är oftast kulliga, men hornknappar förekommer och i sällsynta fall även små horn. Baggarna är oftast behornade men kan också vara kulliga.

Ullen varierar i typ från rya till gobeläng och finullstyp, men även så kallad vadmalsull är mycket vanlig. Den är ofta mycket finfibrig, lämpar sig väl till hantverk och är mycket lätt att spinna och tova.

Värmlandsfåren har en god flockkänsla och de blir ofta mycket trevliga och tama. De är duktiga betesdjur och äter gärna sly. Fåren passar bra i såväl små som stora besättningar.

Värmlandsfåren bevaras i genbank av Föreningen Svenska Allmogefår sedan 1997.

text ifrån http://www.allmogefar.se/vaermlandsfar

 

 

 

 

 

Våren 2016 flyttade det även in 4 st Texel tackor

 

Det är den största köttrasen av får i Sverigen, det är väldigt spännande att se skillnaden mellan dessa raser.

 

Svensk Texel är ett medelstort vitt får utan ull på huvud och ben.

Mule och klövar skall vara svarta. Det är ett lugnt och

tillitsfullt får, som är lätt att hantera på bete och i stall.

text ifrån http://svensktexel.se/texelrasen/

Höns:

Vi har 15st Hedemora höns detta är en gammal Svensk lantras

 

Hedemorahöna

En allmogehöna från Dalarna. Dessa höns har lång tradition som brudgåvor och har funnits på gårdarna i Hedemoratrakten så länge man minns och kan berätta. Nuvarande hedemorahöns kommer från byn Trollbo.

text ifårn http://www.kackel.se/lantras_hons.html

Kaniner:

Vi har just nu 1st Gotlands kanin detta är en gammal Svensk lantras

 

Gotlandskaninen är en rest av den gamla svenska lantraskaninen. På 1970-talet uppmärksammades att det fanns några gårdar på Gotland som hade kvar kaniner av den gamla stammen. De gavs då namnet Gotlandskanin.

 

Läs mer: http://gotlandskaninen.webnode.se/gotlandskaninen/

 

Hundar:

Vi har en boxer som är 11år och super social kille och en 2 årig border colli som håller på att lära sig valla våra får.

 

Katt:

En liten 1 årig bondkatt <3

 

 

Välkommen att hälsa på oss!

Kontakt,

Ornunga Spångakil 1

0322-660309

0761-660309

gard@nilmansgard.se